Voor wie

Personen van 18 jaar of ouder met een psychiatrische problematiek, waarvoor ze al dan niet reeds in behandeling zijn bij een psycholoog of andere zorgverlener. In dat geval is een goede samenwerking noodzakelijk.

Aangezien het om een psychiatrische opvolging gaat, zal medicatie meestal deel uitmaken van de consultaties.

Bij vragen rond een nieuwe aanmelding wordt best telefonisch contact genomen op +32 477 56 99 00.