Afspraak maken

  • Momenteel worden geen nieuwe patiënten ingepland. Er is geen wachtlijst.
  • Gekende patiënten kunnen een vervolgconsult vragen of verplaatsen via +32 477 56 99 00 of tine@doktersabbe.com.

Er wordt gevraagd om de afgesproken uren en voorziene tijd te respecteren, om een goede gang van zaken te verzekeren en de wachttijd beperkt te houden.