Afspraak maken

  • Nieuwe aanmeldingen zijn steeds telefonisch via +32 477 56 99 00. Vervolgens kan een intake gepland worden, om daarna te overleggen rond verder beleid en/of eventuele doorverwijzing.
  • Gekende patiënten kunnen een vervolgconsult plannen of verplaatsen via +32 477 56 99 00 of tine@doktersabbe.com.

Er wordt gevraagd om de afgesproken uren en voorziene tijd te respecteren, om een goede gang van zaken te verzekeren en de wachttijd beperkt te houden.