Afspraak maken

Er wordt gevraagd om de afgesproken uren en voorziene tijd te respecteren, om een goede gang van zaken te verzekeren en de wachttijd beperkt te houden.